Kosten plaatsing websites

De kosten voor plaatsing is afhankelijk van de plaatsing op het aantal websites (WandelenOvernachten, FietsenOvernachten en/of VarenOvernachten).

De kosten voor plaatsing zijn (per jaar / exclusief BTW):
- Plaatsing op 1 of 2 websites: €29,-
- Plaatsing op 3 websites: €49,-

Via uw persoonlijke pagina kunt u aangeven op welke sites u vermeld wilt staan.

Zonder opzegging wordt het abonnement automatisch met één jaar verlengd.
Wilt u de plaatsing stoppen, dan kan dit via de email.